| Sự Khác Biệt Trước khi cưới và Sau khi cưới | Doll Entertainment | Phiên Bản Búp Bê |

🌸 Parody được quay lại phiên bản búp bê dựa theo phiên bản BB Trần 🌸