പത്രക്കാര്‍ക്ക് കള്ള് കൊടുക്കാതെ സ്വാമിക്ക് വാര്‍ത്ത ഇടാന്‍ പറ്റില്ലേ? I Sajeevan Swami

മക്കൾ രാഷ്ട്രീയം പറഞ്ഞു എനിക്കെതിരെ ശബ്ദിക്കുന്ന മാന്യമാരിൽ എത്ര പേർ ജയിലിൽ കിടന്നിട്ടുണ്ട്; ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ അപ്പന്റെ പേരിൽ രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുന്ന ആളല്ല ഷോൺ; എൻഡിഎയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി ആരെന്ന് പറയാനുള്ള അവകാശം എനിക്കില്ല; അങ്ങനൊരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയിട്ടുമില്ല #SajeevanSwami