My animatronics Orca

26,609,312

วาฬเพชรฆาตหรือออร์ก้า กลไก ฝีมือคนไทยแบบบ้านๆ สำหรับถ่ายโฆษณามิตซูบิชิ เอาท์แลนเดอร์ mitsubishi outlander commercial 2012 http://www.youtube.com/watch?v=Z1Cq6MN1w4s